TERME LEGALS

Santuari de la Mare de Déu del Vinyet

1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En aplicació del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que:

El titular de la web és la Parròquia Sant Bartomeu i Sta. Tecla de Sitges, Santuari del Vinyet, Passeig Dr. Gaietà Benaprés, 43, 08870 – SITGES , NIF: R0800255B

Correu electrònic de contacte  santuarivinyet@gmail.com

2- NORMES D’ÚS DEL WEB

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. Pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

2.1 .- GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

 1. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
  b. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
  c. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social,
  d. La protecció de la joventut i de la infància.
  e. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat
  f. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat
  g. En general, el respecte a la legalitat vigent

2.2 .- PARTICULARS

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que s’afegeixen a aquest web i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a provocar danys als sistemes físics i lògics del Santuari del Vinyet, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.

El Santuari del Vinyet es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri del Santuari del Vinyet.

En qualsevol cas, el Santuari del Vinyet no es responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través xarxes socials, fòrums, xats, o altres eines de participació.

 1. – ENLLAÇOS

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. El Santuari del Vinyet no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

4 .- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Santuari del Vinyet és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del Santuari del Vinyet.

5 .- RESPONSABILITAT

El Santuari del Vinyet no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc es fa responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini del Santuari del Vinyet a través d’enllaços.

El Santuari del Vinyet es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

6 .- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

El Santuari del Vinyet pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el Santuari del Vinyet i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

© Santuari de la Mare de Déu del Vinyet · Sitges 2023 | TERMES LEGALS